Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

PRAWDA I POJEDNANIE List otwarty do międzynarodowej opinii publicznej

PRAWDA I POJEDNANIE   List otwarty do międzynarodowej opinii publicznej

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy wraz z  innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Polsce podpisało list otwarty adresowany do międzynarodowej opinii publicznej.

Pełny tekst listu solidarityintruth.org/

„…..Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są i byli Polakami przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest wymierzony także w nas, bo jest wymierzony w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno i stanowczo: NIE DLA ANTYSEMITYZMU. Nie dla przekłamywania historii.

W tym szczególnym momencie powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół prawdy o tamtych straszliwych czasach. Po to, by już nigdy nie mogły się one powtórzyć. Prawda i solidarność – tylko w ten sposób możemy razem powrócić na drogę do pojednania, którego oba nasze narody tak bardzo potrzebują.”