Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Fundusz Wsparcia Praworządności

Fundusz Wsparcia Praworządności

Celem Funduszu Wsparcia Praworządności jest wsparcie materialne przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, którzy zostali pokrzywdzeni w związku ze swoją działalnością zawodową i społeczną realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, a także przyznawania nagród dla osób i organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej lub społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce.

Fundusz Wsparcia Praworządności jest skierowany do każdego sędziego, prokuratora i innego przedstawiciela zawodu prawniczego, który ze względu na podejmowaną przez siebie aktywność i działania na rzecz praworządności znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Fundusz Wsparcia Praworządności może działać dzięki Waszym darowiznom.

Nasze konto: 94 1030 0019 0109 8503 3004 0742

Tytuł: Darowizna na Fundusz Wsparcia Praworządności

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie poświęconej działaniu Funduszu – fundusz.stowarzyszenieholda.pl

Fundusz został powołany dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

 

 

Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami

18 maja 2022