Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

O Komitecie Obrony Sprawiedliwości KOS

W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS.
Porozumienie podpisują przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów, organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.
Partnerami-założycielami porozumienia są:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy,
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”,
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS,
Archiwum Osiatyńskiego.
Partnerami KOS są także:

Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz Forum Współpracy Sędziów.

Impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Takie zagrożenie wynika z wprowadzanych w obecnej kadencji Sejmu zmian w ustawach o prokuraturze, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.
Szczególne zaniepokojenie budzą też przypadki ingerencji władzy w niezawisłość sędziów i niezależność przedstawicieli innych zawodów prawniczych, m.in. poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, ataki personalne i inne formy nacisku, które mogą prowadzić do faktycznego ograniczania niezawisłości i niezależności.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stawia sobie następujące cele:

monitorowanie przypadków wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych,

informowanie opinii publicznej o takich przypadkach,

zapewnianie osobom szykanowanym obrony i wsparcia.

Podejmujemy inicjatywę KOS, aby wspierać i bronić praworządności w Polsce, a w konsekwencji zapewnić przestrzeganie praw i wolności obywatelskich.