Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

III edycja Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

III edycja Konstytucyjnego Turnieju Sądowego została zainaugurowana 25 stycznia 2016 r. i wzięło w niej udział 27 drużyn aplikanckich oraz 42 drużyny studenckie. Podczas etapu pisemnego uczestnicy przygotowywali wnioski, składane w imieniu grupy posłów, a następnie w oparciu o losowo przydzielone pismo, odpowiedź na wniosek – wcielając się tym razem w rolę Sejmu RP. Drużyny rywalizowały w ramach dwóch lig – studenckiej oraz aplikanckiej. 8 najlepszych drużyn z każdej ligi zakwalifikowało się do etapu ustnego, który odbył się 5 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Podczas symulacji rozpraw uczestnicy oceniani byli przez trzyosobowe składy sędziowskie. Rozgrywki trwały od godz. 9 rano do godz. 20.00, kiedy to najwytrwalsi zakończyli rywalizację o III miejsce.

Finał Konstytucyjnego Turnieju Sądowego odbył się 3 grudnia 2016 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Wzięły w nim udział po 2 najlepsze drużyny w każdej z lig. Uczestnicy byli oceniani przez 15-osobowe składy sędziowskie.

Klasyfikacja turniejowa

I Miejsce 

Drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego III w składzie Angelika Ciżyńska, Radosław Pałosz, Jacek Karakulski oraz Justyna Pyłko, opiekun naukowy dr Tomasz Sroka

Drużyna ORA/OIRP Lublin w składzie: apl.adw. Jacek Kraczek, apl.adw. Radosław Kozłowski, apl.adw. Katarzyna Kubiak, apl.radc. Agnieszka Kowalik, opiekun naukowy: adw. Janusz Łomża

II Miejsce

Drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego II w składzie Tomasz Guzik oraz Magdalena Michalska, opiekun naukowy dr Krzysztof Kozłowski

Drużyna ORA Lublin w składzie: apl.adw. Grzegorz Słowiński,  apl.adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk, apl.adw. Piotr Szpot, apl.adw. Katarzyna Zych, opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

III Miejsce 

Drużyna Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: Katarzyna Grabarczyk, Aleksandra Głuszek, Bartłomiej Błaszczyk, Paweł Kubacki, opiekun dr Anna Chmielarz-Grochal.

Drużyna aplikantów adwokackich ORA Poznań /Płock/Warszawa w składzie apl.adw. Rafał Kowalczyk, apl.adw. Paulina Pałuczyńska, apl.adw. Joanna Niewiadomska, apl.adw. Agnieszka Wawrocka (opiekun adw. Mariusz Michalak)

IV Miejsce 

Drużyna Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie Paweł Bury i Dominik Kossak, opiekun prof. dr hab. Mariusz Jabłoński.

Drużyna aplikantów adwokackich ORA Poznań w składzie apl.adw. Anna Wilińska-Zelek, apl.adw. Łukasz Dumowski oraz apl.adw. Maria Świejkowska, opiekun drużyny dr Piotr Karlik.

Nagroda za Najlepsze Pismo:

W lidze studenckiej nagrodę za najlepsze pismo otrzymały ex aequo drużyny:

Uniwersytetu Jagiellońskiego III w składzie: Angelika Ciżyńska, Radosław Pałosz, Jacek Karakulski oraz Justyna Pyłko, opiekun dr Tomasz Sroka, oraz Uniwersytetu Łódzkiego w składzie:

Katarzyna Grabarczyk, Aleksandra Głuszek, Bartłomiej Błaszczyk, Paweł Kubacki, opiekun dr Anna Chmielarz-Grochal.

W lidze aplikanckiej Drużyna ORA Warszawa – apl. adw. Dagmara Miler oraz apl. adw. Robert Rubacha, opiekun drużyny Mec. Joanna Parafianowicz.

Najlepszy Mówca:

Magdalena Michalska oraz Jacek Kraczek

Dokumenty

Kazus turniejowy przygotowali r.pr. dr Tomasz Zalasiński oraz adw. dr Michał Jackowski. Kazus turniejowy dostępny jest tutaj

Dziękujemy Panu Mecenasowi Tomaszowi Zalasińskiemu oraz Panu Mecenasowi Michałowi Jackowskiemu za poświęcenie czasu oraz pracę włożoną w przygotowanie kazusu. Kierujemy wyrazy wdzięczności również pod adresem konsultantów, którzy wspierali nas pomocą. Wszystkie wymienione osoby pracowały pro bono.

Konsultanci:
– SSN Katarzyna Gonera
– adw. Mikołaj Pietrzak – Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Regulamin Turnieju 2016 (pobierz PDF)

Jurorzy

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim Prawnikom, którzy zaangażowali się w Konstytucyjny Turniej Sądowy w roli Jurorów. Wszyscy Jurorzy uczestniczyli w Turnieju pro bono.

Jurorzy etapu pisemnego:

dr hab. Anna Rakowska – Trela, dr hab. Marcin Wiącek, dr hab. prof. KUL Małgorzata Wąsek-Wiaderek, dr Barbara Błońska, dr Agnieszka Barczak-Oplustil, S WSA dr Grzegorz Rząsa, dr Krzysztof Szczucki, dr Marta Kolendowska-Matejczuk, Jakub Królikowski, Katarzyna Łakomiec, Michał Ziółkowski, Anna Hlebicka- Józefowicz, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Artur Pietryka, adw. Paweł Osik, Ada Paprocka.

Jurorzy etapu ustnego:

dr hab. prof. UW Mirosław Wyrzykowski,r. pr. dr Tomasz Zalasiński,  r. pr. Robert Krasnodębski, dr hab. prof. KUL  Małgorzata Wąsek-Wiaderek, dr Paweł Skuczyński, Agnieszka Łyszkowska, S SN Katarzyna Gonera, r. pr. dr Mirosław Wróblewski, adw. Katarzyna Wiśniewska, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, Anna Hlebicka- Józefowicz, dr Krzysztof Kaleta, r. pr. Zofia Bielecka, Marcin Szwed, adw. Anna Mazurczak, adw. Adam Kempa, adw. Artur Pietryka, adw. Marta Kuchno, adw. Marcin Szymański, S SO Anna Czapracka, r.pr. Katarzyna Grodziewicz, dr Barbara Błońska, adw. Mateusz Dubek, adw. Łukasz Lasek, r. pr.  Artur Zawadowski, adw. dr Katarzyna Czapracka, dr hab. Monika Florczak-Wątor, adw. Marcin Melzacki, Katarzyna Szymielewicz, Jakub Królikowski, Katarzyna Łakomiec, r. pr. Jacek Białas, adw dr Michał Jackowski, r. pr. Piotr Golędzinowski, adw. Monika Diehl, adw. Beata Czechowicz, S SO Dorota Radlińska, Michał Ziółkowski,  adw. Michał Matera, dr Grzegorz Kuca, adw. Andrzej Ważny, adw. dr hab. Anna Rakowska-Trela, S WSA dr Grzegorz Rząsa, dr Piotr Kładoczny, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Jan Kieszczyński

Jurorzy Finału:

dr Adam Bodnar, Łukasz Bojarski, sędzia WSA Jacek Czaja, adw. Jacek Dubois, prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, STK Wojciech Hermeliński, adw. Jakub Jacyna, r. pr. dr hab. prof. UW Marcin Matczak, r. pr. dr hab. prof. nadzw. Sławomir Patyra, dr Witold Płowiec, adw. dr hab. prof. nadzw. Anna Rakowska-Trela, dr Stanisław Trociuk, dr hab. prof. KUL Małgorzata Wąsek-Wiaderek, r.pr. Mirosław Wróblewski, SSN Stanisław Zabłocki, r. pr. dr Tomasz Zalasiński.

Sponsorzy 

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. , Wardyński i Wspólnicy sp.k. , Domański Zakrzewski Palinka sp.k. , Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k., Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Pociej, Dubois, Kosińska-Kozak Kancelaria Adwokacko-Radcowska Spółka Jawna, Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j. , Kancelaria Adwokacka Tomasz Przeciechowski Bartosz Przeciechowski

Patronaty 

Turniej odbył się pod Honorowym Patronatem:

Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,  Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podziękowania 

Dziękujemy Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, SSO Małgorzacie Kluziak za możliwość zorganizowania etapu ustnego Turnieju w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dziękujemy Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzejowi Rzeplińskiego za możliwość zorganizowania finału Turnieju w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego oraz ufundowanie nagród dla laureatów.

Dziękujemy Wydawnictwu C.H. Beck za ufundowanie nagród książkowych dla finalistów Turnieju.

Dziękujemy Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich za zaproszenie najlepszej drużyny studenckiej na praktyki oraz ufundowanie nagród dla laureatów Turnieju.

Dziękujemy Kancelariom Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k., Domański Zakrzewski Palinka sp.k., CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k., Chajec, Don-Siemion & Żyto oraz Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j. za ufundowanie praktyk dla laureatów Turnieju.

Dziękujemy Kancelariom  Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k., Domański Zakrzewski Palinka sp.k, Chajec oraz Don-Siemion & Żyto za ufundowanie nagród dla laureatow Turnieju.

Koordynatorka III edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego  –  Dominika Gmerek