Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lekcje-online: „Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani”

Oddajemy do Państwa dyspozycji filmy z nagraniami rozmów prof. Ewy Łętowskiej, prof. Marcina Matczaka, r.pr. Karoliny Kędziorą oraz prok. Krzysztofa Parchimowicza z dziećmi i młodzieżą na temat „mowy nienawiści”. Każdy z tych filmów omawia ten społeczny problem z innego punktu widzenia i może stanowić element cyklu lekcji o tym niepokojącym zjawisku. Mamy nadzieję, że filmy ułatwią młodzieży nabycie świadomości podstawowych cech „mowy nienawiści”, rozpoznanie typowych warunków, w których ona pojawia się, wypracowanie umiejętności przewidywania jej skutków, strategii reakcji na przejawy „mowy nienawiści”, poznanie regulacji prawnych przeciwdziałających „mowie nienawiści” oraz pobudzenie świadomości jej bezprawności.

Zachęcamy Państwa do inicjowania dyskusji młodzieży po obejrzeniu każdego filmu.

Filmy powstały dzięki dotacji otrzymanej z Funduszu Obywatelskiego.

Sylabus zajęć lekcyjnych „Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani”

Spotkanie z Prof. Ewą Łętowską

21 października 2019

Spotkanie z Prof. Marcinem Matczakiem

21 października 2019

Spotkanie z r.pr. Karoliną Kędziorą

21 października 2019

Spotkanie z prok. Krzysztofem Parchimowiczem

21 października 2019