Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy jest szczególnym wyróżnieniem dla osoby lub instytucji, która działa na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, określonych w Statucie Stowarzyszenia. Poprzez przyznanie Nagrody, raz w roku, chcemy uhonorować osobę lub osoby, których aktywność zawodowa, naukowa czy społeczna odzwierciedla te wartości, którymi żył i kierował się Profesor Zbigniew Hołda w swojej działalności naukowej, publicznej i społecznej.

X Gala Nagrody im. Zbigniewa Hołdy

7 grudnia 2022

Film z okazji 10. rocznicy założenia Stowarzyszenia

21 grudnia 2021

IX. Gala wręczenia Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy

20 grudnia 2021

IX Gala Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy

26 listopada 2021

VIII. Gala Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy

18 listopada 2019

VII Gala Nagrody im. Profesora Zbigniewa Hołdy

14 listopada 2018

VI Gala Nagrody im. Profesora Zbigniewa Hołdy

3 grudnia 2017

V Gala Nagrody im. Profesora Zbigniewa Hołdy

13 grudnia 2016

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy 2013

21 października 2013

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy 2012

21 października 2012