Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Kapituła Nagrody

Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy przyznaje Kapituła Nagrody, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, w następującym składzie:

 • red. Małgorzata Bielecka-Hołda
 • Halina Bortnowska, Laureatka Nagrody 2013
 • Tomasz Dostatni OP
 • prof. Lech Garlicki
 • prof. Grzegorz Janusz
 • Paweł Kasprzak w imieniu Obywateli RP (Laureaci Nagrody 2017)
 • dr Marzena Ksel
 • Zbigniew Lasocik, Laureat Nagrody 2015
 • ☦︎ prof. Krzysztof Marczewski
 • prof. Jerzy Migdał
 • Ewa Milewicz, Laureatka Nagrody 2012
 • gen. Paweł Nasiłowski
 • Danuta Przywara
 • prof. Irena Rzeplińska
 • prof. Andrzej Rzepliński
 • red. Ewa Siedlecka
 • dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka
 • prof. Adam Strzembosz, Laureat Nagrody 2017
 • Monika Sznajderman, Laureatka Nagrody 2014
 • prof. Stanisław Waltoś
 • prof. Jan Widacki
 • Ludwika Wujec, Laureatka Nagrody 2016
 • ☦︎ Henryk Wujec, Laureat Nagrody 2016
 • Adrian Glinka i Jakub Hartwich, Laureaci Nagrody 2018
 • Stowarzyszenie Tęczowy Białystok, Laureat Nagrody 2019
 • Adam Bodnar, Laureat Nagrody 2021
 • Grupa Granica, Laureaci Nagrody 2021

Przewodniczącym Kapituły został wybrany prof. Andrzej Rzepliński.