Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Laureaci Nagrody

2012

Ewa Milewicz

2013

Halina Bortnowska

2014

Monika Sznajderman

2015 

Zbigniew Lasocik

2016

Ludwika Wujec

Henryk Wujec

2017

Adam Strzembosz

Obywatele RP

2018

Adrian Glinka i Jakub Hartwich

2019

Stowarzyszenie Tęczowy Białystok

2021

Adam Bodnar i Grupa Granica