Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Regulamin Tygodnia Konstytucyjnego

REGULAMIN PROGRAMU

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

Warszawa 2017

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu „Tydzień Konstytucyjny” jest Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy („Organizator”).
 2. Celem programu „Tydzień Konstytucyjny” jest promowanie wiedzy o Konstytucji RP, jej znaczeniu, prawach i wolnościach obywatelskich, demokracji, rządach prawa.  
 3. W ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” prawnicy prowadzą lekcje na temat znaczenia konstytucji. 
 4. Lekcje w ramach Tygodnia Konstytucyjnego odbywają się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Lekcje mogą również odbywać się w bibliotekach, ośrodkach kultury i in. miejscach. 

§ 2 Organizator

1. Do obowiązków Organizatora należy w szczególności:

a) prowadzenie rejestracji zgłoszeń prawników oraz szkół chcących wziąć udział w Tygodniu Konstytucyjnym, 

b) promocja Tygodnia Konstytucyjnego, 

c) zapewnienie pomocy organizacyjnej uczestnikom Tygodnia Konstytucyjnego.

§ 3 Prowadzący

 1. Prowadzącymi lekcje w ramach Tygodnia Konstytucyjnego mogą być prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, sędziowie, pracownicy naukowi, pracownicy organizacji pozarządowych, bądź osoby wykazujące się szczególną wiedzą w dziedzinie prawa („Prowadzący”). 
 2. Prowadzący nie otrzymują wynagrodzenia za przeprowadzenie lekcji. 
 3. Prowadzący zobowiązują się do respektowania wartości na rzecz których działa Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. 

§ 4 Treść lekcji i materiały dydaktyczne

 1. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Prowadzącym materiałów dydaktycznych ułatwiających przeprowadzenie lekcji. 
 2. Materiały dydaktyczne zawierają propozycję scenariusza lekcji oraz przykładowe kazusy. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i treść lekcji. 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia wiążącej decyzji; podobnie w przypadkach, gdy dana kwestia jest uregulowana w Regulaminie w sposób wątpliwy lub niejasny.
 2. Wiążąca wykładania Regulaminu należy do Organizatora. 
 3. Organizator może podjąć wszelkie niezbędne działania w celu prawidłowego przeprowadzenia Tygodnia Konstytucyjnego.