Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Rozprawa w sprawie Grzęda przeciwko Polsce

19 maja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odbędzie się rozprawa w sprawie Grzęda przeciwko Polsce. Po raz pierwszy Wielka Izba ETPC pochyli się nad skargą polskiego sędziego i reformą sądownictwa

Jan Grzęda został w 2016 r. wybrany do KRS na czteroletnią kadencję. Jednak w grudniu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę, która wygasiła kadencje dotychczasowych sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Grzęda w skardze zarzucił Polsce arbitralne przerwanie mandatu i brak możliwości zaskarżenia tego środka na drodze sądowej.

Jak wskazuje pełnomocniczka Jana Grzędy – adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, sprawa Grzęda przeciwko Polsce jest istotna dla pozostałych sędziów – członków KRS, którym ustawą skrócono kadencję. Osobną skargę złożył też sędzia Waldemar Żurek. Jego sprawa jest jednak nieco inna, bo dotyczy dodatkowo naruszenia swobody wypowiedzi i wielu podejmowanych wobec Żurka działań w związku z jego wypowiedziami jako byłego już rzecznika KRS.Pełnomocnikami sędziego Jana Grzędy jest adw. Gosia Mączka-Pacholak – członkini naszego Stowarzyszenia i adw. Mikolaj Pietrzak – członek Zarządu naszego Stowarzyszenia.

Więcej informacji: serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8160344,etpc-reforma-sadownictwa-krs-sprawa-przeciwko-polsce.html?fbclid=IwAR1FVxG6mf4_VioxjKzzbGu70cykqyugEgYDoRCPdaXMVgvchqaSb_wWV70