Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Sponsorzy

Filmy lekcje-online „Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani” zostały zrealizowane dzięki dotacji Funduszu Obywatelskiego.

Stowarzyszenie otrzymało dotację instytucjonalną Fundacji im. Stefana Batorego przeznaczoną na działalność Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.

Projekt „Tydzień Konstytucyjny” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Clifford Chance.

Projekt „Konstytucyjny Turniej Sądowy” realizowany jest dzięki wsparciu Sponsorów:

sponsorzy

Działalność Stowarzyszenia w pozostałej części finansowana jest ze składek członkowskich.