Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Spotkanie z Prof. Marcinem Matczakiem

Dlaczego słowa ranią? Co odczuwa osoba hejtowana? Co to jest efekt motyla (lawina nienawiści)? Jaka jest rola obserwatorów ataku hejtera? Jak powinniśmy zachować się obserwując atak hejtera (strategia podżegacza, strategia milczenia, strategia walki z hejterem, strategia wsparcia hejtowanego)? Czy każda krytyczna uwaga jest hejtem? Jak skonstruować krytyczną opinię w sposób, który jest konstruktywną krytyką a nie hejtem? Między innymi takie zagadnienia prof. Marcin Matczak analizuje z młodzieżą na przykładach, wprowadzając uczestników w role hejtera, hejtowanego i obserwatora hejtu.