Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Spotkanie z prok. Krzysztofem Parchimowiczem

Celem tego filmu jest nabycie przez młodzież świadomości bezprawności „mowy nienawiści”. O tym czy „mowa nienawiści” jest karalna rozmawia z młodzieżą prokurator Krzysztof Parchimowicz. Na przykładach rozmawiają o tym, na czym polega przestępstwo dyskryminacji, zniesławienia, znieważenia, obrazy uczuć religijnych, znęcania się psychicznego i fizycznego. Rozmawiają też o lęku przed obcymi, czyli ksenofobii.