Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stanowisko w sprawie „zdania odrębnego”

W dniu 2 lipca 2018 roku Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy podpisało wraz z 47 organizacjami pozarządowymi  wspólne stanowisko w sprawie ataku pana Mariusza Muszyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Sygnatariusze z  dużą przykrością odnotowują „kolejny nieuzasadniony atak pana Mariusza Muszyńskiego na sumiennie wypełniającego funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara. Opinia pana Muszyńskiego, opublikowana, jako zdanie odrębne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. K35/16, psuje także tę niezwykle ważną instytucję sędziowskiego votum separatum, pozwalającą ujawnić pojawiające się w praktyce orzeczniczej rozterki prawne. Nie spełnia bowiem ani formalnie, ani materialnie, ani estetycznie kryteriów jakim votum separatum winno odpowiadać”. 

Lista Sygnatariuszy

1. Akcja Demokracja, 2. Amnesty International Polska, 3. Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, 4. Fundacja „Rodzić po Ludzku”, 5. Fundacja Aktywności Lokalnej, 6. Fundacja Autonomia, 7. Fundacja Centrum Cyfrowe, 8. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, 9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 10. Fundacja ePaństwo, 11. Fundacja im. Stefana Batorego, 12. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, 13. Fundacja Feminoteka, 14. Fundacja Forum Odpowiedzialnego Rozwoju FOR, 15. Fundacja OPOR, 16. Fundacja Panoptykon, 17. Fundacja Pole Dialogu, 18. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO 19. Fundacja Trans-Fuzja, 20. Fundacja Wolności (Lublin), 21. Fundacja Zielony Przylądek, 22. Fundacji Dialog Pheniben, 23. Greenpeace Polska, 24. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 25. Komitet Helsiński w Polsce, 26. Inicjatywa Wolne Sądy, 27. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, 28. Instytut Spraw Publicznych; 29. Kampania Przeciw Homofobii, 30. La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, 31. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 32. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 33. Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, 34. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, 35. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, 36. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 37. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „”Stocznia”, 38. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 39. Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, 40. Stowarzyszenie Homo Faber, 41. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, 42. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 43. Stowarzyszenie Klon/Jawor, 44. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, 45. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS, 46. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, 47. Stowarzyszenie SIW Poznaniacy, 48. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.