Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie ma nowych Członków!

Dnia 29 września odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy, podczas którego dołączyło do nas 5 nowych Członków Honorowych: Sędziowie Sądu Najwyższego Jarosław Matras oraz Michał Laskowski, doktor Hanna Machińska, adw. Wojciech Hermeliński oraz profesor Marek Safjan.

Przyjęliśmy także 19 Członków Zwykłych:

Adw. Anna Adamska – Gallant

Prokurator Aleksandra Antoniak-Drożdż

Prof. Katarzyna Bilewska

Sędzia Beata Donhoffner-Grodzicka

Prof. Katarzyna Dudka

Adw. dr Katarzyna Golusińska

R.pr. Dorota Hajduk

Adw. Agnieszka Helsztyńska

R.pr. Wojciech Kozłowski

Adw. Grzegorz Kukowka

Adw. Karolina Kuszlewicz

Prokurator Katarzyna Kwiatkowska

Sędzia Dariusz Mazur

Sędzia Beata Morawiec

Cand. Philol Iver Ørstavik

Sędzia Marzanna Piekarska-Drążek

Adw. Kinga Dagmara Siadlak

Adw. Marta Seredyńska

R.pr. Marcin Wroński

Stowarzyszenie liczy już 173 Członków.