Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Tydzień Konstytucyjny – najczęstsze pytania

Przed rozpoczęciem VIII. edycji Tygodnia Konstytucyjnego publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z jego organizacją:

1. Czy zajęcia mogą odbyć się poza wyznaczonym terminem trwania Tygodnia Konstytucyjnego?

Dokładny termin zajęć szkoła ustala bezpośrednio z prawnikiem. Mogą Państwo dostosować termin warsztatów do swoich preferencji. Nie muszą one odbywać się w oficjalnym okresie trwania programu. Stowarzyszenie przekaże Państwu mailowo dane kontaktowe do szkoły i prawnika. 

2. Jaki jest sugerowany czas trwania zajęć w ramach Tygodnia Konstytucyjnego?

Czas trwania zajęć uzależniony jest wyłącznie od ustaleń prawnika ze szkołą, Państwa preferencji i możliwości czasowych. Zajęcia w formie stacjonarnej trwały zazwyczaj 2 godziny lekcyjne. 

3. Jaki jest minimalny wiek uczestników zajęć w ramach Tygodnia Konstytucyjnego? 

Ze względu na to, że w tym roku zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach przysługuje uczniom klasy 6 szkoły podstawowej i starszych. Stowarzyszenie akceptuje jednak prowadzenie warsztatów dla młodszych dzieci w przypadku, kiedy szkoła dokona indywidualnych ustaleń w tym zakresie z konkretnym prawnikiem. 

4. Jakie materiały Stowarzyszenie zapewnia prawnikom?

Stowarzyszanie udostępnia prawnikom:

  1. opracowane kazusy do wykorzystania podczas zajęć z młodzieżą;
  2. podręcznik opracowany we współpracy z Kooperatywą Trenerską „Jak ciekawie uczyć
    o Konstytucji i prawie?” oraz
  3. materiały opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczące prowadzenia zajęć
    w formie zdalnej
  4.  

5. Czy prawnicy mają obowiązek korzystać z materiałów przekazanych przez Stowarzyszenie?

Materiały Stowarzyszenia mają za zadanie ułatwić prawnikom pracę z uczniami i ograniczyć czas, jaki muszą Państwo poświęcić na przygotowanie do warsztatów. Korzystanie z nich nie jest obowiązkiem prelegentów. Mogą Państwo oczywiście samodzielnie przygotować zajęcia, prezentacje, kazusy itp. na potrzeby prowadzonych przez Was lekcji.

6. Czy do szkoły może przyjść konkretny prawnik / czy mogę poprowadzić zajęcia w konkretnej szkole?

Takie rozwiązanie jest możliwe jeżeli do programu zgłosiła się konkretna szkoła i konkretny prawnik. Najlepsze rozwiązanie stanowi samodzielne nawiązanie kontaktu z prawnikiem/szkołą i opisanie dokonanych ustaleń w „uwagach dodatkowych” przy okazji zgłoszenia do programu. W przeciwnym wypadku nie możemy Państwu zagwarantować realizacji zawartej w zgłoszeniu prośby.

7. Czy warsztaty w konkretnej szkole może poprowadzić np. Rzecznik Praw Obywatelskich lub prof. Marcin Matczak?

Nie realizujemy tego typu próśb. Szkoły dobierane są do prawników wyłącznie na podstawie wskazanych w zgłoszeniach terminów zajęć lub indywidualnych uzgodnień dokonanych przez obie strony.

8. Na jakiej platformie odbędą się zajęcia?

Rekomendujemy, aby to szkoły generowały link na platformie, z której korzystają i udostępniały go przydzielonemu prawnikowi. Szczegółowe ustalenia należy poczynić bezpośrednio między szkołą a prawnikiem, po uzyskaniu danych kontaktowych. Warto zrobić to przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, zwłaszcza jeżeli potrzebna będzie instalacja wskazanego przez szkołę programu. 

9. Jak technicznie przygotować się do zajęć?

W zajęciach można wziąć udział za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, tj. komputera, tabletu bądź telefonu. Prosimy o zalogowanie się na zajęcia 5 minut przed planowanym czasem ich rozpoczęcia i zadbanie aby zalogować się pod swoim imieniem i nazwiskiem. Zapewne podczas zajęć obecny będzie nauczyciel, który będzie czuwał nad stroną techniczną przebiegu zajęć.