Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz społeczną kandydatką na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz społeczną kandydatką na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

Z radością informujemy, że społeczną kandydatką na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest członkini naszego Stowarzyszenia Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która:

– dotychczas otrzymała wsparcie 83 organizacji pozarządowych; w tym Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, 

– ma ponad 15 lat doświadczenia zawodowego; w tym 5 lat doświadczenia pracy w Biurze RPO, 

– aktywnie działa w kilku organizacjach społecznych i od 2013 r. jest członkinią naszego Stowarzyszenia, 

– swoją wizję sprawowania urzędu opisuje w trzech punktach: wspólnie, dla ludzi, w małych i wielkich sprawach. 

Wszystkie informacje o doświadczeniu kandydatki, programie, wizji urzędu, działalności zawodowej i społecznej znajdą Państwo pod podanym niżej linkiem: naszrzecznik.pl