Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy 2013

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy 2013

Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy 2013 otrzymała Halina Bortnowska. Gratulujemy!

Laureatka Nagrody została wyłoniona przez 17-osobową Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego, w następującym składzie: red. Małgorzata Bielecka-Hołda, Tomasz Dostatni OP, prof. Lech Garlicki, prof. Grzegorz Janusz, dr Marzena Ksel, prof. Krzysztof Marczewski, prof. Jerzy Migdał, gen. Paweł Nasiłowski, Danuta Przywara, prof. Irena Rzeplińska, red. Ewa Siedlecka, red. Wawrzyniec Smoczyński, dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. Stanisław Waltoś, prof. Jan Widacki, prof. Andrzej Zoll.

Obok Haliny Bortnowskiej (rekomendacja) nominacje do Nagrody otrzymali:

Wręczenie Nagrody odbyło się w Centrum Kultury w Lublinie, 12 października, podczas uroczystej Gali, która była wydarzeniem otwierającym Festiwal „Konfrontacje Teatralne”. Gali towarzyszył wyjątkowy wernisaż Wystawy Sztuki Więziennej Osób Osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych „Art &”, przygotowanej w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim i Areszcie Śledczym w Lublinie pod kierunkiem Roberta Kuśmirowskiego.

Również w zaprojektowaniu i wykonaniu Statuetki Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy, która została wręczona Laureatce, udział wzięli więźniowie z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Statuetka powstała podczas warsztatów, pod opieką artystyczną Tomasza Bielaka.

Statuetka została ufundowana przez Kancelarię Pietrzak & Sidor, za co serdecznie dziękujemy.

Galę Nagrody poprzedziła Debata pt. „Kultura i sztuka, a proces resocjalizacji więźniów”, w której udział wzięli: prof. Andrzej Rzepliński, red. Halina Bortnowska, płk Zbigniew Drożyński i reż. Urszula Kijak. Moderatorem debaty był Mirosław Wróblewski.